Opening of the exhibition “They are tired”

21 May was the opening of the exhibition “They are tired” from the collection of Andrii Suprunenko .

The exhibition presented works by Vasyli Tsagolov, Pavlo Makov, Oleg Tistol, Winni Reunov, Volodymyr Budnikov, Vlada Ralko and Roman Lystvak  that were created during 2000-90s 

Opening of the exhibition “They are tired”
MoreClose
Vozdvizhenka Arts House 32
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00
Contact us
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00