Vozdvizhenka Arts House 32
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00
Contact us
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00