Video documentation of the discussion “They are tired” by МіТЄЦ

https://www.mitec.kiev.ua/article/diskussiya-ob-ustalosti/

Video documentation of the discussion “They are tired” by МіТЄЦ
MoreClose
Vozdvizhenka Arts House 32
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00
Contact us
04071, Ukraine
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya, 32
tel .: +38 066 546 18 07
info@32vozdvizhenka.com
www.32vozdvizhenka.com

Working:
Tue - Fri 15.00 - 19.00
Sat - Sun 11.00 - 19.00